Club

Convocatòria d'assemblea general ordinària i extraordinàries: 14 de gener

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

(Versió PDF en valencià)

(Versió PDF en castellà)

Miguel Ángel Mullor Domenech, President del Ontinyent 1931 Club de Fútbol, convoca a les sòcies i socis del Club, a l'

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA D’HIVERN

a celebrar el dissabte dia 14 de gener del 2023, a les 10:45 h en primera convocatòria, a les 11:00 h en segona convocatòria, la qual tindrà lloc en el Saló d’Actes del Centre Cultural Caixa Ontinyent, en Gomis, 3,  amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura de l’acta anterior i la seua aprovació si procedeix.
 2. Resultat de la campanya de socis i sòcies, de la publicitat 2022/23.
 3. Estat actual de comptes 2022/23 i propostes d’actuació si procedeix
 4. Conveni amb l’Ajuntament d’Ontinyent.
 5. Criteris a establir i procés a seguir, aixina com la seua aprovació si procedeix, en la consulta a realitzar sobre el canvi de denominació de l’entitat.
 6. Seguiment i valoració per part del President de l’estructura interna del club quant als equips que el formen.
 7. Precs i preguntes.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA PRIMERA

a celebrar el dissabte dia 14 de gener del 2023, una vegada finaltize l’assemblea general ordinària d’hivern, amb el següent ordre del dia:

 1. Proposta de contractes de filialitat amb els clubs de futbol base i aprovació, si procedeix, per a la temporada 2023/24.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA SEGONA

a celebrar el dissabte dia 14 de gener del 2023, una vegada finalitze l’assemblea general extraordinària primera, amb el següent ordre del dia:

 1. Procés d’elecció de càrrecs representatius i de govern.

Informació general sobre el procés, aixina com el contingut de la convocatòria d’eleccions:

 1. Calendari electoral, dates i plaços següentsCalendario Electoral, fechas i els terminis següents
 2. Sorteig dels membres components de la Junta Electoral.
 3. Elecció y nomenament dels components de la Mesa Electoral.

Atentament, reben una cordial salutació

Ontinyent 1931 Club de Futbol © 2024

Search